Hvem er Hizbollah?

Hizbollahs flag
Hizbollahs leder, Hassan Nasrallah, som han ser ud på en reklametavle i Sydlibanon

Under den iranske revolution
i 1979 dannede tilhængere af ayatollah Khumaini en gruppe under navnet Hizbollah. Ordet betyder Guds parti og bruges i Koranen som et synonym for de rettroende.

Hizbollahs historie
Mest kendt er Hizbollah-bevægelsen i Libanon, der blev dannet i 1982, da Israel invaderede Libanon og fordrev PLO fra Beirut. Den er finansielt støttet af den islamistiske republik Iran. Bevægelsen bliver betegnet som en shia-islamistisk militant gruppe, hvis første hovedformål var at presse Israel og den israelskstøttede Sydlibanesiske hær (SLA) ud af Libanon.

I slutningen af 1980´erne blev Hizbollah for alvor kendt og frygtet for sine kidnapninger af folk fra vesten. Gidseltagningerne var et magtspil i forbindelse med den libanesiske borgerkrig, som fandt sted fra 1974-1990.

Politisk system
Borgerkrigen sluttede med Taif-aftalen, der blandt andet skulle udligne fordelingen af sæder i det libanesiske parlament, som var blevet fastsat af Den nationale pagt i 1943 baseret på en folketælling fra 1932, hvor de kristne endnu udgjorde et lille flertal af befolkningen.

Libanons politiske system er sekterisk. Det betyder, at alle 17 religiøse sekter i Libanon er repræsenteret i parlamentet, hvor de forskellige trossamfund formelt er sikret deltagelse i det politiske systems magtstruktur og i administrationen. Antal af parlamentssæder er vægtet i forhold til den pågældende gruppes skønnede andel i den samlede befolkning.

Taif-aftalen fordelte sæderne ligeligt mellem kristne og muslimer, hvor det før var de kristne, der havde flertallet. Men udviklingen i dag er nærmere gået mod, at muslimerne udgør 60 procent af befolkningen, både fordi Libanon har modtaget en del palæstinensiske flygtninge, men også fordi muslimernes fødselsrate er højere.

Shiamuslimerne, som er den største religiøse blok i Libanon, hvor de udgør cirka 41 procent af befolkningen, fik islamistiske repræsentanter i parlamentet, da Hizbollah ved valget i 1992 sikrede sig otte af den shiamuslimske befolknings 27 pladser. Sammen med Amal-bevægelsen er Hizbollah det største politiske parti i det shiitiske fællesskab.

Ideologi
Bevægelsen vil gerne etablere en islamisk stat i Libanon på baggrund af ayatollah Khumaini og den iranske revolutions ideologi. Men de er godt klar over, at det kræver det libanesiske folks opbakning, hvilket er svært i et samfund med en befolkning med så forskellige religiøse tilhørsforhold. Derfor involverer deres politiske platform også mere verdslige emner, hvor de ifølge deres offentlige politiske materiale introducerer deres krav om en islamisk regering i Libanon med fredlige og demokratiske midler.

Som situationen tilspidser sig i Mellemøsten i dag, så er det først og fremmest Hizbollah-bevægelsens modstand over for Israel, der er på deres dagsorden. De støtter ødelæggelsen af staten Israel og samarbejder med andre militante islamistiske organisationer som det palæstinensiske regeringsparti Hamas for at fremme deres mål.

Selvom Hizbollah i den arabiske og muslimske verden bliver regnet for at være en legitim modstandsbevægelse og er anerkendt som politisk parti i Libanon, så har en del ikke-arabiske regeringer betegnet bevægelsen som en terroristisk organisation.