Hvem var Joseph Smith?

Grundlæggeren af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Joseph Smith, døde før sin 40 års fødselsdag, men efterlod sig et levedygtigt kirkesamfund, der i dag stadig baserer sin lære på hans åbenbaringer. Foto: Wikimedia

Joseph Smith grundlagde Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, også kendt som mormonerne. Men hvad ved vi egentlig om ham?

Han grundlagde Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, også kaldet mormonerne. Men hvem var han?

Barndommen og de første syn

Joseph Smith blev født i 1805 på en gård i Palmyra i staten New York i en tid, hvor egnen var præget af religiøs vækkelse. Hans forældre var kristne, men tilhørte ikke noget bestemt kirkesamfund. Hans mor gik til møder i den presbyterianske kirke, men Joseph og hans far blev hjemme.

Den unge Joseph var forvirret omkring sit religiøse ståsted, og som 14-årig bad han i 1820 Gud om hjælp til at finde en kirke. Og Gud og Jesus viste sig for ham i et syn og fortalte ham, at ingen kirke var den rigtige.

Nogle år efter havde han et nyt syn, hvor en engel viste ham Mormons Bog, der var skrevet på nogle gyldne plader, som lå begravet tæt ved faderens gård. Smith fandt angiveligt pladerne og oversatte dem, og i 1830 udgav han den 588 sider lange Mormons Bog.

Kirkesamfundet opbygges

Nu begyndte en tid med et nyt projekt for Joseph Smith; at samle troende i bosættelser, som han kaldte "Zions byer". Det begyndte med nogle få mennesker i en lille kirke, men i løbet af Smiths levetid blev det til mange tusind. det skete især på grund af et effektivt missionsprogram, hvor de troende mænd blev ordineret og sendt ud for at omvende flere mennesker.

Mormonernes lære

Smith havde livet igennem syn, som han og de, der fulgte ham, opfattede som åbenbaringer fra Gud. Åbenbaringerne blev omhyggeligt nedskrevet i samlingerne "Lære og pagter" og "Den kostelige perle", og sammen med Mormons Bog regner mormonerne dem for hellige skrifter på linje med Bibelen.

Smiths lære adskiller sig fra den kristne tradition ved at optage elementer fra den jødiske bibel. For eksempel byggede han templer efter de gamle israelittiske forskrifter, han oprettede et præsteskab opkaldt efter de bibelske figurer Melkizedek og Aron, og han indførte rituel renselse efter forskrifter fra 5. Mosebog.

Smith mente, at enhver troende af hankøn kunne være præst, og at ethvert menneske havde det guddommeliges mulighed inden i sig. Og formålet med tempelritualerne var at give de troende den nødvendige viden, så de kunne være i Guds nærhed og blive som Gud.

At han opfattede alle mennesker som grundlæggende lige meget værd, kom også til udtryk i, at han, som var uden de store politiske forbindelser, selv opstillede som præsidentkandidat i 1844!

Polygami

Med henvisning til Abraham, den første israelittiske patriark, der jo havde to koner, indførte Smith polygami i mormonernes samfund. Ligesom i det bibelske univers spillede mændene hovedrollen i gudsdyrkelsen, men gennem det evige ægteskab blev både mænd og kvinder frelst.

Præcis hvor mange hustruer Smith selv havde, er svært at opklare, eftersom Smith selv tog afstand fra polygami overfor myndighederne. Men Wikipedia har en liste på 27 kvinder, foruden Smiths lovformelige hustru Emma Hale, som han som 21-årig var blevet lovligt gift med i 1827.

De havde adopteret tvillinger og fik selv ni børn, hvor af fem døde som små. Deres ægteskab led eftersigende under den polygamiske livsstil. Emma troede på sin mands åbenbaringer, men havde svært ved at leve med de øvrige hustruer. Ikke desto mindre blev de sammen hele livet, og efter hans død siges hun at have båret en hårlok fra sin mand på sig.

Modstand fra det omgivende samfund

De troende som fulgte Smith, tiltrak sig opmærksomheden fra det omgivende samfund på grund af deres omfattende mission og den polygamiske livsstil. Tilnavnet "mormoner" var oprindeligt et negativt skældsord brugt af deres modstandere, men som kirkens medlemmer tog til sig som deres eget, selv om de hellere refererer til sig selv som "sidste dages hellige".

Der hvor de slog sig ned, byggede de velfungerende samfund eller byer. I begyndelsen accepterede naboerne dem, men når mormonerne voksede til en større forsamling og var ved at komme i overtal på stedet, voksede modstanden mod dem og blev i flere tilfælde voldelig.

Det førte til, at mormonerne i Smiths levetid flyttede flere gange længere og længere vestpå, fra Ohio til Missouri og Illinois. Men lynchstemningen fulgte med, og i 1844 blev Smith og hans bror dræbt af en fjendtlig menneskemængde.

Herefter flyttede mormonerne for sidste gang nemlig til Utah, hvor de opbyggede Salt Lake City på baggrund af Smiths planer for Zions byer.

I dag betragtes Joseph Smith stadig som den store profet af mormoner over hele verden, og med undtagelse af læren om polygami baserer "Jesu Kristne Kirke af Sidste Dages Hellige" sig stadig på hans lære og forskrifter.