Overtro

Kraken

Kraken var et kæmpe søuhyre, der kunne jage en skræk i livet på selv den mest hærdede sømand. For hvem kan vide sig sikker overfor, hvad der gemmer sig under havoverfladen? Foto: anibal - Fotolia

Når man er på åbent hav, og det er mørkt, og himmel og jord står i ét, synes tanken om et kæmpe søuhyre ikke så fjern. Et sådant var kraken

Kraken (ubestemt form = en krake) er et sømonster fra skandinavisk folketro. Kraken var en kæmpe søslange med finner og fangarme langs siderne. Kraken kunne æde en hel fiskerflåde, såvel skibe som fiskere, på én gang. Men samtidig var der en særlig interesse for fiskerne i at vove sig tæt på kraken, da han altid var omgivet af stimer med fisk.

Krakens speciale var at sno sig uden om et skib og enten trække det ned under vandet eller knuse det med sin enorme hale.

Mange sømænd begik den fatale fejl at forveksle den slumrende krake med en flydende ø og trådte op på ham. Når dette skete, slog kraken til og fortærede den intetanende sømand.

I 1680'erne blev det noteret, at en Krake var skyllet i land ved Norges kyst, mens det samme skete i Skotland i 1775.