Mad og islam

I islam har man et stort fokus på fødevare i forhold til, hvad der må indtages, og hvad der ikke må. Med andre ord: Hvad der er rent og urent at spise. Vand, dadler, oliven, frugt og grønt er blandt den mad, som er tilladt at spise i islam.

De fleste kender til muslimske spiseregler, så som halalslagtning og forbuddet mod at spise svinekød. Islamiske spiseregler indeholder dog mange andre aspekter af både tilladte og forbudte madvarer. Man kalder det halal og haram. Men hvad er hvad?

Overordnet kan man sige, at alle religioner søger at ordne og strukturere verden på den ene eller den anden måde. For mange religioner handler der også om maden og de måder den indtages på. Islam er en religion der vægter orden og renhed. Derfor skal der også være orden i madkulturen og i muslimers omgang med madvarerne.

Hvad der er "ordentligt" varierer fra religion til religion. Generelt kan man dog sige, at det er de "rene"kategorier, der er tilladte at spise. Hvordan disse defineres er dog forskelligt religioner imellem. Nogle mener f.eks. at rejer er helt i orden at spise, mens andre mener, at netop denne kategori falder udenfor den renefiskekategori.

Rene kategorier er som regel defineret sådan, at fisk skal have skæl og finner, landdyr gå på fire ben og fugle skal have fjer og ofte en bestemt type næb. Det der falder udenfor de af religionen definerede renerammer, må som oftest ikke spises.

Koranen og hadith-litteraturen bestemmer, hvad man må spise i islam

I islam er det de forskrifter der findes i Koranen og hadith (traditionslitteraturen) der bestemmer hvad muslimer må spise. I islam kaldes det tilladte mad for halal og det forbudte for haram.

Der findes rigtig mange steder i Koranen, hvor mad omtales. Både som forbudt og som tilladt spise. Her kan ses nogle eksempler:

"Og det er Ham, der sender vindene som herolder med glade tidender forud for Sin barmhjertighed (regnen). Vi sender rent vand ned fra himlen, for at det må give liv til den døde jord og slukke skabningers tørst - dyr og mennesker i hobetal. Og Vi har fordelt (vandet) imellem dem som en påmindelse; men de fleste er utaknemmelige og uden tro." (25:48-50)

"Den døde jord er et tegn for dem. Vi giver den liv og lader den frembringe korn, de kan spise. Og Vi har anlagt haver med daddelpalmer og vinstokke, og ladet kilder springe frem af den, for at de må nyde dens frugter. Det var ikke dem selv (men Os), der frembragte alt dette. Vil de dog ikke være taknemmelige?" (36:33-35)

"Lad mennesket betragte dets føde: Vi lader vandet strømme i rigelige mængder. Vi kløver jorden i kløfter og får såsæd, vinstokke og nærende planter, oliventræer og daddelpalmer, tæt bevoksede haver, frugt og grøntfoder til at vokse frem for at forsyne jer og jeres kvæg." (80:24-32)

(citeret fra Islamisk Studiebogsamling: http://www.islamstudie.dk/etik_sundhed.ernaering.htm)

Halal og haram mad i islam

Vand, dadler, oliven, frugt og grønt er altså tilladte spiser i islam. Der nævnes dog også noget der ikke er tilladt for muslimer at spise:

"Han har kun forbudt jer (at spise) selvdøde dyr, blod og svinekød og det, der er indviet til andre end Gud; men hvis nøden tvinger jer (og I er sultedøden nær), da begår I ingen synd (ved at spise det forbudte) - forudsat I ikke bevidst begærer det og ikke er umådeholdende. Gud er visselig tilgivende og barmhjertig." (2:173)

"... Spis af de gode ting, Vi har forsynet jer med til jeres underhold; men vær ikke umådeholdende, for at Min vrede ikke skal ramme jer. De, der rammes af Min vrede, vil gå til grunde." (20:81)

(citeret fra Islamisk Studiebogsamling: http://www.islamstudie.dk/etik_sundhed.ernaering.htm)

Mad og Ramadanen

I forbindelse med mad og højtider tænker de fleste nok på manglen på mad der hersker under Ramadanen. I denne måned faster muslimerne fra solopgang til solnedgang. Når dagen slutter indtager man ofte nogle dadler, der er meget næringsrige, og et glas vand eller kaffe med mælk. Det gøres for at få lidt energi til solnedgangsbønnen. Efter bønnen indtager man så det egentlige aftensmåltid. Som eksempler kan nævnes Harira med linser, kikærter, nudler, lammekød i tern, tomat, løg og en masse grønt.

Når fastemåneden er ovre fejrer man det med en kæmpe fest og god mad.

Islam og rusmidler

Islam er generelt imod indtagelse af alle former for rusmidler. Det gælder både øl, vin, tobak og hårde stoffer samt hash. Flere steder i Koranen advares der imod dette. Allah har givet os livet og kroppen som en gave, og den skal vi passe på, mener muslimer. Derfor er det ikke tilrådeligt at sløre den med diverse rusmidler.

Koranen siger:

"De spørger dig om rusmidler (khamr) og hasardspil. Sig: "De gør begge stor skade og gavner menneskene lidt; men de skader mere end de gavner."" (2:219)

"Oh I troende! Nærm jer ikke bønnen, når I er berusede, (men vent) indtil I ved, hvad I siger." (4:43)

"Oh I troende! Rusmidler og hasardspil, offersten og lodkastning med og læsen i pile er afskyeligt - et Satans værk. Undgå dem, for at I må have fremgang. Satan ønsker blot at opildne til fjendskab og had mellem jer ved hjælp af rusmidler og hasardspil og at lede jeres opmærksomhed bort fra Gud og bøn. Vil I da ikke ophøre dermed?"(5:93-94)

(citeret fra Islamisk Studiebogsamling: http://www.islamstudie.dk/etik_sundhed.ernaering.htm)

Forbudet har muligvis rod i den tid, Muhammed levede i. Det var almindeligt at bruge alkohol som en del af den religiøse praksis, der var blandt beduinerne på dette tidspunkt. Det islamiske forbud kan derfor også ses som en grænsedragning lavet af Muhammed, der siger: "Vi er ikke ligesom de andre, hedningerne, for vi drikker ikke vin."

Det kan altså være en social markering af dem der tilhørte islam og dem der ikke gjorde.