Medlemmer af muslimske menigheder

Center for Samtidsreligion har indsamlet data om antallet af medlemmer i de godkendte islamiske trossamfund i Danmark. Vi præsenterer her nogle af tallene. Foto: Marc GREINERPHOTOPQRLE DAUPHINE LIBERE

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse, Den Islamiske Forening af Bosniakker i Danmark, Minhaj ul-Quran og øvrige trossamfund. Her kan du finde en oversigt over antallet af medlemmer i registrerede muslimske trossamfund i Danmark

Center for SamtidsReligion (CSR) ved Det Teologiske Fakultet i Aarhus har indsamlet oplysninger fra islamiske og islam-inspirerede menigheder over hele landet til et anslået billede af medlemsfordelingen.

Med udgangspunkt i disse resultater giver vi her et overblik over antallet af muslimer i de godkendte trossamfund i Danmark.

230.000 muslimer i Danmark

Det er i opgørelsen anslået, at der bor cirka 230.000 muslimer i Danmark. Af disse anslås 21.000 at være medlemmer af de 22 godkendte muslimske trossamfund.

Medlemmerne fordeler sig i cirka 66 menigheder landet over. I undersøgelsen modtog Center for SamtidsReligion svar fra 34 menigheder fordelt på 11 trossamfund.

Undersøgelsens tal indbefatter derfor ikke alle de registrerede trossamfund i Danmark, men kan danne et overblik over de forskellige islamiske menigheder i landet.

I mange af de islamiske menigheder tilbydes undervisning og de fleste har tilknyttet en imam, som er i Danmark på forkyndervisum.

Tallene, som undersøgelsen er bygget på, kommer fra menighederne selv.

I mange tilbagemeldinger, understreges det i undersøgelsen, angiver medlemstallet kun mandlige medlemmer, da det ofte er her familiernes medlemsskab registreres.

Medlemstallet indbefatter derfor i de fleste tilfælde ikke kvinder og børn.

De fleste menigheder befinder sig under tre organisationer: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet), Den Islamiske Forening af Bosniakker i Danmark og Minhaj ul-Quran International.

Derudover kommer en række øvrige trossamfund.

Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (Diyanet)

Diyanet er det største registrerede islamiske trossamfund i Danmark med 29 menigheder.

Menighederne varierer meget i størrelse - fra 50 i den mindste, Avedøre Moske/Hvidovre Dansk-Tyrkisk Kulturforening - til cirka 600 i den største, Ayasofya Moske i Roskilde.

Den Islamiske Forening af Bosniakker i Danmark

Foreningen er som navnet antyder henvendt til bosniske muslimer. Der er i foreningen fem registrerede menigheder.

Den største registrerede menighed er Bosnisk Kulturforening i Thorsgade i København, hvor medlemstallet er cirka 350.

Medlemmerne tælles i familier - en familie udgør et medlem. Medlemmerne betaler kontingent og aflønner selv imamen.

Stedet tilbyder desuden også undervisning.

Minhaj ul-Quran

Dette trossamfund består af fire afdelinger: Valby-, Nørrebro-, Amager- og i Odense-afdelingen.

Det har i undersøgelsen ikke været muligt at fastslå et nøjagtigt medlemstal, men det anslås at være cirka 1500 fordelt over landet.

Medlemmer indbefatter både børn og voksne - børn kan melde sig ud, når de bliver myndige.

Imamerne i alle fire afdelinger er aflønnede og i Danmark på forkyndervisa.

Øvrige trossamfund

Der er 19 trossamfund ved siden af de tre ovennævnte.

Trossamfundene varierer meget i størrelse og holder hovedsageligt til i København og omegn.

Det største trossamfund, undersøgelsen har modtaget svar fra, er Ahlul Bait på Vibevej i København med cirka 2000 medlemmer.

Medlemstallet indbefatter både børn og voksne og holder til i lokaler, som er ejet af det internationale Ahlul Bait.

Trossamfundet tilbyder undervisning, og imamen er aflønnet og har permanent dansk opholdstilladelse.

Lokalerne, som benyttes af trossamfundet, findes på adressen Vibevej 25-29, stedet, hvor der planlægges byggeri af en stormoské.