Michelangelos kirkekunst vakte forargelse i kirken

Det nok mest berømte billede, Michelangelo har lavet, findes i loftet i Det Sixtinske Kapel og forestiller skabelsen af Adam, hvor Gud og Adams hænder mødes. Foto: commons.wikimedia.org

Den katolske kirke kaldte Michelangelos kunst for uanstændig. Alligevel er Michelangelo blandt de vigtigste kunstnere, der har formidlet kristendommens budskaber via sin kunst

Den italienske kunstner Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475-1564), oftest bare kaldet Michelangelo, var en af højrenæssancens største billedhuggere, arkitekter og malere. Blandt hans mest berømte værker findes skulpturen Pieta, Peterskirkens kuppel og ikke mindst hans udsmykning af Det Sixtinske Kapel i Vatikanet. Michelangelo var selv kristen, hans værker beskæftigede sig med kristne temaer og nogle af de værker, han udførte for kirken, udførte han gratis for at ære Gud.

Michelangelo udsmykkede med inspiration fra Bibelen
Det Sixtinske Kapel(Capella sistina) er, som navnet antyder, dedikeret til pave Sixtus 4. Kapellet fungerer til dagligt som museum og er blandt Roms allerstørste attraktioner for både turister og kristne pilgrimme. Derudover benyttes kapellet også ved særlige lejligheder såsom til dødsmesser, den store årlige påskemesse og kapellet er stedet, hvor en ny pave vælges.

Michelangelo har udsmykket altervæggen i Det Sixtinske Kapel, hvor han har malet Dommedag og loftet, hvor han har malet skabelsen og de første menneskers liv.

Det Sixtinske Kapels loft tog Michelangelo 4 år at male fra 1508 til 1512. Loftet er malet i klare nærmest transparente farver. Loftet indeholder temaer som skabelsen med Guds adskillelse af nat og dag, skabelsen af Adam og Eva, syndefaldet og fordrivelsen af Adam og Eva disse centrale temaer er omgivet af profeter og sibyller, der har det tilfælles at de varsler frelserens komme.

Det nok mest berømte billede i loftet er skabelsen af Adam, hvor Gud og Adams hænder mødes.

Bemærkelsesværdigt ved dette billede er, at Gud og Adams krop er lavet ud fra samme skabelon, og generelt er Michelangelos mennesker yderst robuste og atletiske skikkelser. En forklaring på dette skal findes i Bibelen, ifølge mange kunsthistorikere:

"Gud sagde: Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os." (1. Mosebog 1, 26)

Michelangelo fandt generelt stor inspiration i Bibelen til hans værker.
Først som 60-årig(1536-1541) kom Michelangelo tilbage for at udsmykke kapellets altervæg. Væggen forestiller dommedag og indeholder omkring 400 skikkelser i et kaotisk mylder. Centralt står Jesus med blandt andre Jomfru Maria og apostlen Peter. Omkring de centrale skikkelser ses et tumult af engle, dæmoner, de lyksalige frelste og de rædselsslagne fordømte til højre de frelste og til venstre de fordømte. Inspirationen fra Bibelens Matthæus evangelie er også tydelig i Michelangelos udsmykning af altervæggen i Det Sixtinske Kapel.

"Når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt... Da skal han sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle." (Matthæus evangeliet 25, 31-46).

Kirken kaldte Michelangelos kunst uanstændig
Til trods for at Michelangelos udsmykning af Det Sixtinske Kapel i dag anses for at være blandt kunsthistoriens hovedværker, vakte hans kunst forargelse i kirken dengang.

Michelangelos nøgne menneskeskikkelser blev anset for uanstændige og på Tridentinerkonsilet i 1563 blev det vedtaget, at al kunst på hellige steder måtte være i overensstemmelse med de hellige skrifter og være anstændig. Derfor blev der i 1565 blandt andet malet lændeklæder på Michelangelos nøgne figurer i Dommedag af en af hans egne elever Daniele de Volterra, der senere fik tilnavnet buksemaleren.

Da kapellet blev restaureret i 1980erne og 1990erne blev der åbnet for diskussion om tilføjelserne på Michelangelos malerier skulle blive eller fjernes. Det blev besluttet at beholde Volterras lændeklæder, som derfor stadig kan ses når man besøger kapellet.

Michelangelos udsmykning af loftet indeholder temaer som skabelsen med Guds adskillelse af nat og dag, skabelsen af Adam og Eva, syndefaldet og fordrivelsen af Adam og Eva Foto: commons.wikimedia.org
Fra kristendommens tidligste tid havde man en tro på, at der skulle finde en renselse sted på dommens dag. Guds Ånd virker som den rensende kærlighedsflamme. Men Gud, der søger alle med sit nærvær, bliver af nogle oplevet som en rensende og smertende ild og af andre som det gode, varmede lys, skriver Simon Fuhrmann, der er teolog og præst. På billedet ses et maleri i Det Sixtinske Kapel, der forestiller dommedag og indeholder omkring 400 skikkelser i et kaotisk mylder. Foto: commons.wikimedia.org