Når to religioner smelter sammen

En danser i en rituel candomblé-dans repræsenterer medicinguden. – Foto: Corbis.

Voodoo-religion og candomblé er blandt de religiøse blandingsformer, der opstod, da afrikanere kom til Amerika som slaver

Da afrikanere blev bragt til Amerika som slaver fra slutningen af 1400-tallet, havde de en kulturel og religiøs bagage med sig. Mødet mellem de traditionelle afrikanske religioner og de kristendoms former, der fandtes i Amerika, skabte en række religiøse hybridformer disse hybridformer betegnes i dag afroamerikanske religioner.

Den mangfoldige amerikanske kristendom
Den amerikanske kristendom, som afrikanerne mødte, var langt fra en entydig størrelse.

I første omgang kom kristendommen til Amerika med de europæiske opdagelsesrejsende i 1400-tallet. Senere, i 1600-tallet kom også protestantisk kristendom til landet gennem kolonister fra England, Skotland og Holland. Og i slutningen af 1700-tallet kom den russisk-ortodokse kristendom til Amerika via russiske munke.

I dag kalder over 80% af den amerikanske befolkning sig for kristne og omkring 60-70% af befolkningen tilhører en kristen kirke - og der er nok kirker at vælge mellem, der findes nu over 2500 forskellige kristne kirker i Amerika.

Allerede fra i slutningen af 1700-tallet opstod der deciderede sorte kirker i Amerika, og i dag tilhører over 20 millioner afroamerikanere en sort kirke.

Afrikanerne kom til Amerika som slaver
Afrikanerne blev bragt til Amerika for at arbejde som slaver. Slavehandlen fra Afrika til Amerika tog for alvor til i slutningen af 1400-tallet. Og i 1750 havde alle de tretten kolonier, som USA var opdelt i på daværende tidspunkt, anerkendt slaveri. Slaverne var altafgørende for tobaks-, ris- og bomuldsproduktionen.

Da USA blev selvstændig i 1776 blev slaveri afskaffet ved lov i Nordstaterne, men Sydstaterne fortsatte slaveriet lovligt indtil 1808 og ulovligt indtil 1860erne. Først efter den blodige borgerkrig (1861-1865)mellem Nord og Syd blev slaveriet afskaffet i hele USA.

Det, at afrikanerne var i Amerika som slaver havde også betydning for deres religiøse liv, da de var nødt til at skjule, at de praktiserede deres traditionelle afrikanske religion.

Traditionel afrikansk religion
Traditionel afrikansk religion er en betegnelse for mange og forskellige religiøse bevægelser. De traditionelle afrikanske religioner har dog også fællestræk.

I traditionel afrikansk religion findes troen på forskellige åndelige og guddommelige skikkelser. Overordnet er skaberguden, der har skabt verden og er den mest magtfulde guddom. Skaberguden handler typisk gennem andre guddomme med specifikke funktioner, eksempelvis en krigsgud eller frugtbarhedsgud.

Derudover findes der også en tro på såkaldte ur-forældre, et folks mytologiske forældre, der også kan påvirke den overordnede guddom. Og til sidst findes en tro på levende døde, det vil sige for nyligt afdøde, der også kan bruges som medier til at påvirke de højere kræfter.

Ritualerne, der skal påvirke en guddom, kan foregå ved åndsbesættelser, ofringer og divination (varselstagning). Der findes særlige religiøse specialister, der benyttes som medier mellem menneske og de guddommelige kræfter. Et ritual, hvor en åndelig kraft skal påkaldes og påvirkes kan foregå ved dans, sang og tromme, indtil kulminationen, hvor mediet går i trance og besættes af den påkaldte ånd.

Religiøse hybrider opstod afroamerikanske religioner
En måde slaverne kunne skjule, at de tilbad og påkaldte de traditionelle afrikanske guddomme, var ved at benævne dem med bibelske navne eller helgennavne og ved at finde fælles karakteristika mellem de kristne og afrikanske guddomme.

Et eksempel på en hybridform af katolicisme og traditionel afrikansk religion er voodoo-religion, der især praktiseres på Haiti.
Religionen opstod blandt slaverne på Haiti i 1700-tallet. Vodu-religionens tilhængere tror på Gud, Jesus og helligånden. De kombinerer de traditionelle afrikanske guddomme med de katolske helgener. Dans og åndsbesættelse, hvor helgener besætter de involverede, er centrale elementer i voodoo religionens ritualer.
Voodoo religionens tilhængere er medlemmer af den romersk-katolske kirke.

Candomblé er et andet eksempel på afroamerikansk religion. Religionen kom fra Vestafrika til Brasilien i 1500-tallet med slaverne. Candomblé bliver også i dag især praktiseret i Brasilien. Også i candomblé er dansen og åndsbesættelsen central, men her er det de vestafrikanske guder, der besætter de involverede.

Guderne identificeres dog med kristne skikkelser, eksempelvis havgudinden Lemanja, den opdragende guddom, identificeres med Jomfru Maria og Obatala, den skabende guddom, identificeres med Jesus. Candomblé religionens tilhængere er også medlemmer af den romersk-katolske kirke.