Numerologi handler om talmagi og tydninger

- Numerologi er læren om tallenes energier og vibrationer, siger formanden for Dansk Numerologiforening, Mureen Pihl. - Foto: wikimedia

Marianne eller Mayianne. Det er ikke lige til at høre forskel på disse navne, men der er forskel i stavemåden, og det kan have betydning for ens liv, mener numerologer

Hvert år skifter mange danskere navne for at få indflydelse på den måde deres liv skal forme sig på efter et besøg hos en numerolog. Mange går også til numerolog, inden børnene skal døbes, for at sikre sig, at børnenes navne nu også får den helt rigtige energi.

Men hvad er numerologi? Hvordan virker det? Og hvorfor vælger mange mennesker - ud fra et mere skeptisk synspunkt at tro på numerologi?

Numerologi er læren om tallenes vibrationer
Ingen ved, hvor mange, der går til numerolog i Danmark, eller hvor mange numerologer, der overhovedet findes her i landet. Men et sted, hvor mange danske numerologer samles, er Dansk Numerologiforbund, og formanden for forbundet, Mauren Pihl, forklarer til P1s program Apropos, hvad numerologi i det hele taget går ud på:

- Numerologi er læren om tallenes energier og vibrationer. Det vil sige, at i alle tal findes vibrationer som påvirker os som mennesker. Det er først og fremmest den dag, man har fødselsdag, man går ind og kigger på, for her ligger en planetpårvirkning, forklarer Pihl og fortsætter:

- Herudover går man også ind og kigger på navneenergier. For alle bogstaver har også en vibration. Der skjuler sig med andre ord et tal bag hvert bogstav. Og når man lægger tallene bag bogstaverne sammen, så får man en talværdi, en symbolsk tolkning af navneværdien, uddyber hun.

Numerologi, der egentlig betyder læren om tal, er altså en religionsform, der forsøger at fastslå sammenhænge mellem bogstavkombinationer ofte navne - afgjort på grundlag af talberegninger.

I numerologiske systemer har et alfabets bogstaver nemlig typisk hver en specifik talværdi, men det kan også forekomme, at visse bogstavgrupper tillægges samme værdi. Orderne talværdi, vibration og energi dækker altså over det samme.

Det er disse ord, der bruges til at beskrive en persons forskellige karaktertræk. Og det er denne vibration, man ifølge en numerologisk tankegang kan påvirke ved eksempelvis at ændre navn eller blot ændre stavemåden på ens oprindelige navn, når man får lagt et såkaldt numeroskop hos en numerolog, hvor energien bag ens fødselsdato og/eller navn kortlægges.

Virkningen skyldes prædisposition
Ifølge religionsforskeren Anders Lisdorf kan man groft sagt opdele numerologien i to dele. Den ene del går ud på at opnå indsigt i sig selv og sit eget liv. Den anden del centrerer sig om at ændre sit navn og dermed sit liv.

Lisdorf stiller sig dog skeptisk over for, om numerologien virker som tiltænkt. I stedet mener han, at menneskers positive indstilling over for numerologien eller enhver anden (religiøs) terapiform - har betydning:

- Der findes en psykisk dispensation ved mennesker. Det vil sige, at alle mennesker har en tilbøjelighed til umiddelbart at opfatte andre menneskers udsagn som sande. Desuden eksisterer der den psykiske mekanisme, der går ud på, at vi som mennesker ofte leder efter bekræftende udsagn, fortæller han.

Disse mekanismer er en selvforstærkende psykologisk proces, som også kendes fra medicinverdenens placebo-effekt, hvor uvidende patienter udsættes for visse stoffer og metoder, som ikke har nogen dokumenteret medicinsk virkning.

Patienterne føler sig efterfølgende alligevel ofte bedre tilpas, og det tillægges, at patienterne simpelthen forventer, at de vil få det bedre. Ligesådan er alle, der går til numerolog, prædisponerede for at få tingene til at passe og derfor virker numerologien ofte, mener Anderes Lisdorf.

Numerologiens historie
Numerologi er nært beslægtet med astrologi, idet begge fx fokuserer på konstellationer og er bygget på en tankegang om, at det i hvert fald til en vis grad - er muligt at forudsige kommende begivenheder og det enkelte menneskes karakter og skæbne.

Både numerologi og astrologi er ud fra en religionshistorisk vinkel en del af en New Age-tankegang, der er kommet til Danmark og resten af Vesten i 1970erne og 1980erne. New Age-religion er mange ting, men overordnet kan New Age betragtes som en paraply-betegnelse for et større antal discipliner inden for okkultisme og terapi som er påvirket af teosofi, buddhisme, dybdepsykologi m.fl.

Går vi længere tilbage i historien, stammer numerologi fra det hebraiske alfabet, som ikke rådede over et separat talsystem. Derfor havde bogstaverne også en talværdi, og dette er blevet ført videre i den jødiske mystik-tradition Kaballah, der også er en del af den europæiske kulturhistorie.

Omkring 1900-tallet skrev den irske clairvoyant, håndlæser og astrolog Willam John Warner alias Cheiro en del bøger om numerologi som divinationsform - det vil sige evnen til at forudsige det fremtidige og tage varsler osv. Den moderne praksis inden for numerologien kan spores tilbage hertil.

Det var dog først i 1990erne, at numerologien fik rigtig medvind i Danmark. Det skyldes sandsynligvis, at numerologien følger New Age-bølgen, der for alvor blev populær i dette årti.

- Numerologi er læren om tallenes energier og vibrationer, siger formanden for Dansk Numerologiforening, Mureen Pihl. - Foto: stockxchng
- Numerologi er læren om tallenes energier og vibrationer, siger formanden for Dansk Numerologiforening, Mureen Pihl. Foto: - Photobucket.com
Foto: stockxchng