Oldkirken regnede islam for et kristent kætteri

I begyndelsen betragtede den kristne kirke ikke islam som en ny religion, men i stedet for som en kættersk form for kristendom

Både den oldkirkelige kætter, Arius, og islam siger, at Jesus er en skabning som alt andet. Derfor anså oldkirken ikke islam som en selvstændig religion, men som et kristent kætteri.

Islams understregning af Gud som én og uden søn havde en forløber, nemlig Arius, der levede i 300 tallets Egypten. Arius lagde navn til den arianske strid, der netop var en teologisk strid om, hvem Jesus var Guds søn eller profet?

Kirken så Islam som en ariansk sekt
I begyndelsen betragtede kirken ikke islam som en ny religion, for ligheden med arianismen, som Arius havde lagt navn til, syntes stor. Derfor regnede kirken i begyndelsen islam for at være en ariansk sekt. Ligesom arianismen fornægter islam, at Jesus er Gud og understreger Guds enhed.

Derfor anså kirken heller ikke islam som en selvstændig religion i de første mange år. Der er endda stadig kristne teologer i dag som anser islam for at være arianismens største efterkommer.

Islams budskab om, at Jesus ikke er Guds søn, men en skabning som alt andet, var altså ikke en ny ting. Det var en tanke, der havde eksisteret i den kristne kirke i århundreder, inden den blev bandlyst fra kirken, og forvist til et liv i verdens afkroge.

Islam og kristendommen har altså et bekendtskab, der går endnu længere tilbage end kontakten mellem de kristne og muslimske hære i 700 tallet, og på en måde udkæmpes den ældgamle teologiske strid om hvem Jesus var endnu.

Men for at forstå, hvad denne ældgamle strid har med kristendommen og islam at gøre, må man kaste et blik på islams teologi. Koranen fastslår, at Jesus var et menneske, en profet, som ganske vist overbragte Guds budskab, men alligevel kun var menneske. |

Hvem var Jesus?
I den kristne oldkirke i 300 tallet blev der i lang tid udkæmpet en kamp om, hvad Jesus var: Var han en profet, eller var han Gud selv, der var blevet til menneske? Fronterne var skarpt trukket op, og ingen parter ønskede at give sig.

Til sidst endte striden, den såkaldte 'arianske strid' med kejser nstantin den Stores økumeniske koncil i Nikæa i 325. Koncilet slog fast, at Jesus er Guds søn og dermed blev den kristne kirkes opfattelse af Jesus fastlagt.

Taberen af striden blev Arius, for det var ham, der lagde navn til den arianske strid. Arius havde påstået, at Jesus blot var en slags profet eller særlig udsending fra Gud. Han blev efter koncilet udstødt af kirken sammen med mange af hans ligesindede, men hans tanker døde ikke med ham. Igennem århundrederne blev arianske grupper ved med at dukke op.

Jesus i islam
I Koranens Sura 2,116 står der De siger 'Gud har taget sig en søn! Højlovet være han!' Nej! Alt i himlene og på jorden tilhører Ham [Gud]. Alle er Ham underdanige. Koranen understreger flere gange, at Gud ikke har en søn, og at Jesus ganske vist var født af en jomfru, men at han kun var et menneske.

I 610 e.Kr. begyndte Muhammed at modtage, hvad han mente var åbenbaringer direkte fra Gud, overbragt af ærkeenglen Gabriel. Åbenbaringerne blev skrevet ned og samlet i den bog vi i dag kender som Koranen.

Men Muhammeds budskab var ikke noget helt nyt, for han var af den faste overbevisning, at Koranen rummede det sande budskab fra Gud. Bibelen og Toraen var blevet forvrænget gennem årene af de kristne og jøderne, mente Muhammed.

Islam indtager de kristne riger
Muhammed og hans hære begyndte allerede mens Muhammed levede at erobre store områder. Mindre end 100 år efter Muhammed grundlagde islam, var hele Nordafrika, Mellemøsten og dele af Asien under muslimsk herredømme.

Hastigheden de muslimske hære udviste da de underlagde sig nye område chokerede det kristne øst- og vestrige. Østriget, der blev regeret fra Byzans (nu Istanbul) mistede på få år enorme landområder, og i vest trængte islams hære op i Spanien, og underlagde sig næsten hele dette land.

En af grundene til, at mange kristne i de erobrede områder konverterede til islam kan meget vel være, at det for dem ikke virkede som en ny religion. Islam understregede troen på Gud, og var ganske vist en anelse anderledes end den traditionelle kristendom, men mange elementer var dog det samme: Jomfru Maria var stadig Jesu mor, Jesus blev stadig respekteret og anerkendt som budbringer fra Gud, og budskabet om himmel, helvede og dommedag var også stort set det samme.

Chrislam er en blandingsreligion, der blander elementer af kristendommen, islam og traditionel afrikansk religion