Sådan skildres engle i kunsten

Billedet er malet af den danske maler Carl Bloch (1834-1890 og forestiller en engel, der trøster Jesus i Getsemane Have, umiddelbart før han bliver taget til fange. - Foto: Wikimedia Commons

Skytsengle og ærkeengle. Der findes mange forskellige typer af engle i Bibelen. Se her, hvordan keruber, serafer og dødsengle er blevet afbildet i kunsten

Er det rigtigt, at Satan engang var en engel? Og hvad er det for en engel, der er afbildet med en fisk? Få et overblik over de forskellige engle i Bibelen nedenfor.

Keruberne

Keruber fungerer som Paradisets vogtere og er øverst i engle-hierarkiet. De optræder flere steder i Det Gamle Testamente, blandt andet i Ezekiels bog kapitel 10 og i Første Kongebog kapitel 6. Desuden er keruberne med til at smide Adam og Eva ud af Edens Have: "Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ." (Første Mosebog kapitel 3, vers23-24).

Billedet, "Cacciata di Adamo ed Eva", forestiller Adam og Eva, der bliver smidt ud af Edens Have af en kerub. Keruben hæver sit sværd og giver tegn til, at Adam og Eva skal forlade stedet med det samme.

Værket er malet af den italienske gotiske maler Giusto

de Menabuoi (1349 1390) og er fremstillet i ca. år 1378. Det hænger i dåbskapellet i Padova og er en del af en større freskecyklus, der omfatter scener fra skabelsen, Johannes Døberens liv, dommedag med mere. Figurerne er kendetegnet ved en tydelig og udtryksfuld gestik. Farverne er nedtonede.

Menaboui gik op i de små detaljer. Det kan man blandt andet se ved de arkitektoniske elementer.

Ærkeenglen Gabriel

Ærkeenglen Gabriel er Himlens sendebud og optræder mange steder i Bibelen. Han kommer Daniel til undsætning og besøger Abraham for at fortælle ham, at hans kone, Sara, er gravid. Men mest kendt er han som budbringer for Jomfru Maria.

Engle som budbringere

Der er malet utallige billeder af Mariæ bebudelse. Billedet her er fra 1425 og er malet af Robert Campin. Det er en del af Mérode-altertavlen, der består af tre paneler, og hænger på The Cloisters Museum i New York.

Maleren Campin var en af de første mestre inden for det nederlandske maleri. Campin udmærker sig ved sin nyskabende realistiske gengivelser. Han demonstrerede til fulde sin sans for rum, interiør og stoflighed. De minutiøse hverdagsskildringer og religiøse billeder er hans mærkevare.

Ærkeenglen Mikael

Ærkeenglen Mikael omtales ofte som den store fyrste. Han er leder af den himmelske hærskare. Han hjælper Israels folk, blandt andet da han taler til Moses på Sinai-bjerget. Han er en engel, der kommer til undsætning, når der er kamp og trængselstider.

Som der står i Det Gamle Testamente: "På den tid fremstår Mikael, den store fyrste, der står ved dit folks side. Det bliver en trængselstid, som der ikke har været magen til, så længe folkeslag har været til. På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen." (Daniels Bog, kap 12, v. 1).

Dette billede er et dommedagsscenarium, der viser ærkeenglen Mikael i færd med at skille fårene fra bukkene. Han står urokkeligt sikkert i sin guldrustning og vejer de frelste og de fortabte sjæle på sin vægtskål. Engle og djævle kæmper om at erobre sjælene. Man kan se en skillelinje i landskabet mellem den frodige og den golde jord mellem Himmel og Helvede.

Billedet er malet af den nederlandske maler Hans Memling i ca. 1473. Det er en del af Dommedagsalteret, der hænger på Nationalmuseet i den polske by Gdansk. Menneskene er ikke anonyme sjæle, de er alle formet med individuelle og portrætlignende træk. Memling er kendt for sin rige farveholding og yndefulde figurer. Trods det voldsomme motiv er det indsat i en rolig og ordnet harmoni.

Dødsengle

Engle kan også være dystre. Nogle gange forbindes de med døden. Lucifer, Djævlen, bliver i Bibelen kaldet en falden engel, en strålende morgenstjerne, der faldt ned fra himlen (Esajas kap. 14, v. 12).

Dødsengle møder vi i Det Gamle Testamente i 2. Mosebog, hvor Gud lader en engel dræbe de egyptiske drengebørn for at sikre jødernes flugt fra Egypten. I 2. Kongebog berettes der desuden en blodig historie om Kong Sankeribs hær, der en nat får besøg af en dødsengel, som dræber 185.000 assyriske soldater.

Billedet her er fra 1851 og er fremstillet af den franske maler Horace Vernet (1789 -1863). Det viser dødsenglen, der kræver sit offer, en ung pige. Vernet, der blev født i revolutionstiden, skildrede ofte krige og revolutionære kampe, hvor mange mennesker måtte lade livet.

Ærkeenglen Rafael

Rafael er ligeledes en af de vigtigste ærkeengle. Han anses primært for at være en beskyttende engel for unge, pilgrimme og mennesker på rejse. Fisken er hans hyppigste attribut (Tobit kap 6 v. 2-9).

I Tobits bog fra De apokryfe bibelske skrifter rejser Tobits søn Tobias ud for at opsøge sin syge fader. Tobias tager en fremmed mand med på rejsen som ledsager som viser sig at være ærkeenglen Rafael. Rafael kommer ofte Tobias til hjælp og helbreder blandt andet Tobits svigerdatter Sara. Til sidst giver han sig til kende som Guds sendebud. (Tobit kap 12 v. 1 22) Da Rafael er de rejsendes engel fremstilles han ofte i simpelt og praktisk tøj, med sandaler på fødderne og en vandrestav i hånden.

Billedet er malet af en ukendt kunstner fra Peru i 1600-tallet.

Serafer betegnes som ildvæsener og har tre par vinger. Således kan de både skjule ansigt og fødder og flyve på samme tid. De står ved Guds trone og lovsynger Herren og indgår derfor i mange paradisforestillinger. Da Esajas bliver kaldet til profet, står han foran Guds trone, der er omgivet af serafer. Seraferne synger en kraftfuld lovsang, der giver genlyd, så dørene ryster. (Esajas kap 6, 1- 6)

Seraferne

Den russiske kunstner Mikhail Vrubel har malet en akvarel (1905). Den forestiller den seksvingede seraf, som står beskrevet i den russiske forfatter Alexander Pushkins digt Profeten. Digtet er inspireret Esajas beskrivelse af en seraf. Men en af seraferne fløj hen til mig; i hånden havde han et stykke gloende kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde: Nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. I Pushkins digt står jeg-personen ved en korsvej. Serafen kommer til ham og åbner hans øjne, åbner hans profetiske syn og vækker alle hans sanser på ny.

Skytsengle

Mange mennesker tror på, at der eksisterer engle. Især er der mange, der tror på, at de har en skytsengel eller at dem, som de har mistet, er blevet til engle. Men engle er nogle uhåndgribelige størrelser, som det er vanskeligt at påvise eksistensen af.

Dette problem illustrerer billedet her. Det viser den engelske kunstner Anthony Gormleys kæmpemæssige metalskultur "Angel of the North" fra 1998. Englen måler 20x54 meter og befinder sig på en bakke oven for motorvejen ved Gateshead i England. Vingerne tilter en smule forover for at skabe et indtryk af, at englen omfavner. Så selv når drøner derudad på motorvejen, kan man føle englens kærlige væsen og tilstedeværelse.

Billedet forestiller ærkeenglen Gabriel, der bebuder Maria, at hun skal føde Guds søn. Det er malet af den italienske sengotiske maler Gentile da Fabriano i 1425. - Foto: Wikimedia
Her ses engle, der spiller musik for det nyfødte Jesusbarn. Det er den franske maler William Bouguereau. Foto: Wikimedia Commons
Robert Campin: Mariæ bebudelse. Foto: Wikimedia
Hans Memling: Mikael vejer sjælene Foto: Wikimedia
Horace Vernet: Dødsenglen Foto: Wikimedia
Ukendt kunstner: Englen Rafael Foto: Wikimedia
Anthony Gormley: "Angel of the North" Foto: Wikimedia Commons
Giusto de Menabuois "Cacciata di Adamo ed Eva" Foto: Wikimedia Commons
Den seksvingede seraf af Mikhail Vrubel. Foto: Wikimedia