Se korsets mangfoldige udtryk

I kristen sammenhæng ses korset i mere end 200 forskellige æstetiske udformninger. - Foto: Mette Frandsen

Korset er det mest betydningsfulde af de kristne symboler, og det afbildes i mange forskellige variationer. Læs om de vigtigste udgaver her

Korset er det vigtigste og betydeligste symbol for kristendommen og på kristen tro. I kristen sammenhæng ses korset i mere end 200 forskellige æstetiske udformninger. I det følgende kan du læse om de mest udbredte.

Det latinske kors, der er mest udbredt i den protestantiske kirke.
Det latinske kors er en pæl hvorpå der fæstedes en tværbjælke. Almindeligvis bar den dømte selv tværbjælken ud til henrettelsespladsen, hvor pælene var opstillet i forvejen. Øverst på korset blev der desuden fæstet en lille plade, der angav forbrydelsens art. Øverst på Jesu kors sås den hånende indskrift: INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum), der er latin og betyder Jesus af Nazaret, jødernes konge.

Krucifikset, der foretrækkes i den katolske kirke. Krucifikset er et latinsk kors med en Kristusskikkelse. Det illustrerer Jesu lidelse og korsdød og symboliserer lidelseshistoriens frelsende betydning.

Det romanske krucifiks fremstiller Kristus som den sejrende, opretstående og med kongekrone. Det gotiske skildrer den korsfæstede Kristus som den lidende, naglet til korset og med tornekrone.

.

Variation af det latinske kors. Opkaldt efter apostlen Peter, der blev korsfæstet i Rom med hovedet nedad, fordi han selv gav udtryk for, at han ikke var værdig til at blive korsfæstet på samme måde som Jesus.

.

Variation af det latinske kors. Opkaldt efter apostlen Filip, der blev korsfæstet sidelæns og derefter stenet til døde.

.

Variation af det græske kors. Opkaldt efter apostlen Andreas, der blev korsfæstet i Grækenland på et kors med denne form. Formen er ekstra betydningsfuld, fordi den har form som første bogstav i Kristus på græsk.

.

Også kendt som Labarum eller Chi-Rho symbol. Det er Kristi monogram i form af de to første bogstaver i Χριστός, der er græsk for Kristus. Det Nye Testamente blev oprindeligt skrevet på græsk og senere oversat til latin.

.

Patriark er græsk for forfader, og folket Israels stamfædre er: Abraham, Isak og Jakob (Jakob fik sin kamp med Gud navnet Israel).
Patriark betegner også indehavere af den højeste rang i det kirkelige hierarki i fx den ortodokse kirke.

.

Er en variant af patrikalkorset og opkaldt efter landskabet Lorraine eller Lothringen i Frankrig, derfor også kaldt et lothringsk kors.

.

Pave stammer fra det græske ord pappas, der betyder fader, og pave er titlen på den romersk-katolske kirkes øverste biskop, apostlen Peters efterfølger. Tværbjælkerne symboliserer præste-, lærer- og hyrdegerningen.

.

Dette er den russisk ortodokse kirkes officielle kors. Det er sat sammen af det latinske og det græske kors og har fået tilføjet en skrå tværbjælke nederst på korspælen.

Den skrå tværbjælke tilfører ekstra symbolik. Jesus blev korsfæstet sammen med to røvere, og tværbjælken peger opad til højre, hvor den angrende røver hang, og nedad mod venstre, hvor den hånende røver hang. Den angrende røver tog imod Jesus, blev frelst og kom med Kristus (op) i Paradis; den hånende røver forblev hård og afvisende, var ikke i stand til at tage imod frelsen, og var således dømt til at forblive nede (i helvede).

Adskiller sig fra det latinske kors ved, at alle fire korsarme er lige lange. Det græske kors er grundformen i mange andre korsvariationer.

.

Variation af det græske kors, hvor der for enden af hver arm er en tværbjælke, så det får t-form. T-formen henleder også opmærksomheden på tau-korset, og nogle mener, at hammerkorset er sat sammen af fire tau-kors.

.

Korsarmskorset er sammensat af fire latinske kors og samtidig en variation af det græske kors. Det symboliserer evangeliets udbredelse i hele verden.

.

Jerusalemkorset kaldes også evangelisasionskors eller missionskors, fordi det bruges som symbol på Jesu befaling om at sprede evangeliet ud til alle folk. Det store kors symboliserer Jesus, og de fire små kors symboliserer de fire evangelister: Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, der er med til at udbrede evangeliet til de fire verdenshjørner: hele verden. Jerusalemkorset er det officielle kors i Gravridderordenen.

.

Også kaldt Skt. Georgkors (på dansk Skt. Jørgen). Opkaldt efter Skt. Jørgen, der døde som martyr og er helgenkåret.

.

Ankerkorset er et græsk kors, hvor hver af de fire korsender er formet som et anker. Ankerkorset er håbets kors, da ankeret er et kristent symbol på håb.

.

Treenighedskorset er et græsk kors, der foruden at symbolisere treenighed også symboliserer hellighed, guddommelighed og opstandelse fra de døde. Opkaldt efter Lazarus, som Jesus oprejste fra de døde.

.

Kløverbladskorset er en variation af det græske Lazarus kors, der også kaldes et treenighedskors, fordi hver af de fire arme har form som et trekløver, der symboliserer treenigheden.

Kløverbladskorset kaldes desuden et discipel-/apostelkors (3x4 = 12 knopper). Det symboliserer opstandelsen fra de døde ved at repræsentere knopperne på Arons stav, der viste, at liv kan opstå af død.

Kløverbladskorset ses øverst på den danske kongekrone og repræsenterer kongehusets tætte forbindelse til kristendommen.

Er løfternes og trofasthedens kors. De otte spidser repræsenterer riddernes otte egenskaber: trofasthed; generøsitet; fromhed; hæder/ære; hjælpsomhed; tapperhed; mod; respekt og omsorg for kirken, hvor kirken også forstås som den kristne menighed (alle syge og fattige mennesker).

Malteserkorset er opkaldt efter øen Malta, hvor malteser-ridderne oprindeligt kom fra. Selve ridder-ordenen blev stiftet i Jerusalem før korstogenes tid med det formål at oprette et hospital, hvor de kunne passe og pleje de kristne pilgrimme, der kom til det Hellige Land.
Ordenstegn for Malteserridderne og johanitterordenen, hvis skytshelgen er Johannes Døberen.

Knyttet sammen af treenighedssymboler og symboliserer evigheden.

.

Pilekorset er et evangelisationskors, hvor pilene peger mod de fire verdenshjørner og symboliserer udbredelsen af evangeliet til hele verden. Selve pilene er formet som fiskekroge og henleder opmærksomheden på Jesu ord til disciplene: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. (Matt 4,19)

.

Stjernekorset er et dobbeltsymbol. Fødselsstjernen (stjernen over Betlehem) er femtakket. Dens form minder om et menneske, og den symboliserer, at Gud blev menneske, at Frelseren fødes som mennesket Jesus på jorden.

Stjernekorset er firetakket og formet som et kors. Det symboliserer herved ikke bare, at Jesus blev født, men også hvorfor han blev født: Han bliver født til at frelse mennesket og dø på korset for menneskers skyld.

Opkaldt efter det græske bogstav 'tau'. Frans af Assisi mødte denne korsform, da han tog sig af de spedalske, hvor korset først blev brugt som talisman, der skulle beskytte mod smitte; senere blev det symbol på den rene, stærke og inderlige tro på Kristus.

Tau-korset bæres ofte som pilgrimstegn udskåret i oliventræ, båret i en snor med tre knuder, svarende til de tre knuder, som franciskanerne har på den snor, de bærer om livet, og som ses som symbol på de tre munkeløfter: kyskhed; lydighed og fattigdom. Denne korsform er franciskanernes foretrukne.

Også kaldt gaffel-, røver- eller stangkors. Blev ofte anvendt ved forbrydelser som tyve- og røveri.

Det græske Ypsilon er desuden første bogstav i ordet (h)Yios, der betyder Sønnen. Mange af de første kristne brugte derfor også y-korset til at markere deres tro på, at Jesus var Guds søn.

Hankekors eller livsnøgle, som er en hieroglyf, der forestiller et kors med en hank. I Egypten blev det anvendt som symbol på liv, og senere, da de koptiske kristne overtog det som korssymbol, blev det også symbol på Kristus.

.

Opstandelses- og evighedskors der symboliserer opstandelsen, det guddommelige, lyset og den evige livgivende kraft.
Jesus dør på korset og genopstår til det evige liv. Han fødes på ny, og livet går i ring = det evige kredsløb.

Hjulkorset er Kelternes foretrukne kors. Det ses desuden på mange helleristninger og blev malet som viekors i flere af middelalderens kristne kirker.

Det tomme kors. -
Krucifiks. -
Peterskors. -
Filipskors. -
Andreaskors. -
Kristusmonogram. -
Patrikalkors. -
Lorraine kors. -
Pavekors. -
Russisk-ortodoks kors. -
Græsk kors. -
Krykke- eller hammerkors. -
Korsarmskors. -
Jerusalemkors. -
Mantuakors. -
Ankerkors. -
Lazaruskors. -
Kløverbladskors. -
Malteser- eller Johanitterkors. -
Uendelighedskors. -
Pilekors. -
Stjernekors. -
Tau-kors. -
Y-kors. -
Ankh-kors. -
Ring- eller hjulkors. -