Visuel guide: Få overblik over fem religioners oprindelse

Med religion.dk's nye visuelle guide kan du få et hurtigt overblik over verdensreligionernes opståen. Tekst: Liv Saalbach Holse, grafik: Kim Schou, redaktion: Lea Schøler Christensen.

Hvem er jødedommens stamfader, hvornår fik Muhammed sin første åbenbaring og hvad kom først: buddhismen eller hinduismen? I en visuel guide giver religion.dk et overblik over de fem verdensreligioners oprindelse og centrale indhold

Hvem er jødedommens stamfader, hvornår fik Muhammed sin første åbenbaring og hvad kom først: buddhismen eller hinduismen? I religion.dks visuelle guide til de fem verdensreligioner får du svar på alle tre spørgsmål og mange flere.

Tidslinjen er et velegnet redskab til at få overblik over de fem verdensreligioner: kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

SE GUIDEN HER - eller længere nede i artiklen.

Definitionen af en verdensreligion er en religion med en geografisk eller folketalsmæssig udbredelse, der berører en stor procentdel af Jordens område eller befolkning, og har en global betydning i øvrigt.

Da religioner opstår gennem flere hundrede år, og ikke fra én dag til den næste, er det svært at fastsætte en specifik dato for en religions oprindelse. Derfor er religionernes oprindelse fastsat i perioder frem for specifikke årstal på tidslinjen.

I tidslinjen får du en hurtig gennemgang af verdensreligionerne. For en dybere indføring i de fem religioner kan du læse videre under guiden.

I nederste højre hjørne af boksen kan du klikke på ikonet og se præsentationen i fuld skærm.

Jødedommen
Hyrden Abraham fra Det Gamle Testamente anses som det jødiske folks stamfader. Han levede 1600 f.Kr. Jødedommen går tilbage til det israelitiske folk, som levede i landflygtighed i Egypten i perioden 1300-1200 f.Kr.

Moses er også en central figur i Israels historie, da han omkring 1200 f.Kr. førte israelitterne fra Egypten tilbage til Kanaans land, det, vi i dag kender som Israel.

SE OGSÅ:Tema om jødedom

Israelitterne havde deres storhedstid i cirka år 1000 f.Kr., hvor det israelitiske kongedømme etableredes efter erobringen af Kanaans land. Her herskede jødernes Kong David i perioden 1000-950 f.Kr.

Jødedommens mest centrale religiøse skrifter er Toraen, der består af de fem Mosebøger, og talmud (en kommentar til og fortolkning af Toraen).

Der er i dag ca. 15 millioner jøder i verden, hvoraf hovedparten lever i Israel og USA og cirka 4000 i Danmark.

Antallet af jøder på verdensplan er meget lavt sammenlignet med andre verdensreligioner. Jødedommen bliver alligevel karakteriseret som en verdensreligion, da den spiller en stor rolle i verdens andre religioner og verdenshistorien.

I modsætning til de andre verdensreligioner kan betegnelsen "jøde" både have en religiøs, etnisk og kulturel betydning karakteriseres som et folkeslag.I dag findes der tre retninger inden for jødedommen: de ortodokse, de reformerte og de konservative.
.

Hinduismen
Hinduismen udspringer af den ældgamle Veda-religion, der går tilbage til mindst 1500 f.Kr. Veda-religionen tager sit navn fra de hellige skrifter kendt som vedaerne, som stadig er hinduismens centrale helligskrifter.

SE OGSÅ:Tema om hinduisme

Hinduismen er polyteistisk, hvilket betyder, at religionen rummer mange guder, men til trods for religionens utallige guder indtager guderne Brahma, Vishnu og Shiva religionens centrale treenighed; Brahma er skaberen, Vishnu er opretholderen, og Shiva er ødelæggeren.

I hinduismen er tilværelsen opbygget af en guddommelig orden. Denne orden kommer til udtryk i kastesystemet, hvor hinduerne er placeret i et system af klasser.

1) præsteklassen (brahmana)
2) krigerklassen (kshatriya)
3) bonde-, handels- og håndværkerklassen (vaishya)
4) tjenerklassen (shudra)

Der er i dag over en milliard hinduer, hvoraf omkring 900 millioner bor i Indien.
.

Buddhismen
Buddhismen bygger på Buddhastanker og lære, som han spredte i perioden 563 til 483 f.Kr. Han fik ikke åbenbaringer og regnes dermed ikke som en profet, men gennem mentalt arbejde, meditation og en asketisk tilværelse kom han frem til en erkendelse af, hvordan verden hænger sammen.

Buddhismen bygger således ikke på en skaber-guds værk.

SE OGSÅ:Tema om buddhismen

Buddhismen argumenterer for genfødsel, hvilket anses som en lidelse, og målet er derfor at slippe fra genfødsel. Der er mennesket selv, der gennem retmæssig livsstil opnår befrielse, der er ingen guder til at hjælpe.

Vejen til forløsning angiver Buddha som den såkaldte otteledede vej, det vil sige en livsholdning i en ophøjet ro uden tilknytning til denne tilværelse. Munkelivet er vejen til Nirvana.

LÆS OGSÅ:Ritualer i buddhismen

Buddhisme har i dag omkring 350 millioner tilhængere på verdensplan. Heraf er der omkring 230.000 buddhister i Europa.
.

Kristendommen
Kristendommen er opkaldt efter Jesus Kristus og opstod i årene efter hans død, cirka 30-40 e.Kr.

SE OGSÅ:Tema om kristendom

Urkristendommen er dateret til det første århundrede af den kristne tidsregning, da det er før den officielle anerkendelse af religionen og Jesus som Kristus. På det tidspunkt havde kristendommen endnu ikke udviklet sig til et religiøst system, som vi kender i dag, men var blot Jesu disciples tro på ham som frelser og Kristus. Omkring Jesu død i år 30 accepterede hans første disciple ham som Kristus og frelser.

SE OGSÅ:Tema om Jesus

I kristendommen er Gud blevet kød og blod i en person: Jesus. Ved sin opstandelse fra de døde viste han, at han var Guds søn, mener kristne.

Kristendommen blev tilladt som religion i år 313, men før da blev kristne straffet med døden. I 380 blev kristendommen en statsreligion i Romerriget.

I 1517 indledte munken Martin Luther reformationen, hvilket ledte til protestantismen. I dag er de fleste kristne enten protestanter eller katolikker.

Kristendom er den største af verdens religioner med omkring 2,1 milliarder tilhængere.
.

Islam
Islam opstod i 600-tallet, hvor religionen blev forkyndt af islams sidste og vigtigste profet, Muhammed. Omkring år 610 e.Kr. fik Muhammed sin første åbenbaring fra Allah og frem til sin død i 632 åbenbaredes Koranen for profeten stykke for stykke.

SE OGSÅ:Stort tema om islam

I år 622 udvandrede Muhammed og hans tilhængere fra Mekka til Medina, hvor han blev byens leder og etablerede verdens første islamiske stat. I Mekka var han blot leder af en mindre religiøs bevægelse. Det var dermed først i perioden op til og efter Muhammeds død, at islam blev en etableret religion.

Islam er en monoteistisk religion, hvis vigtigste dogme er troen på den ene gud, Allah. Muhammeds ord bliver af mange muslimer opfattet som ord givet direkte fra Gud, og han selv som et talerør for Gud. Ordene nedskrevet i Koranen og Hadith (korte vers om Mohammeds liv, red.), er den vigtigste kilde til viden om, hvordan Allah vil have muslimer til at leve deres liv.

Koranen indeholder blandt andet de fem søjler, som danner ramme for tilbedelse og hvis efterlevelse er et tegn på engagement i troen.
Islams fem krav er:

1) bekendelse troen (der findes kun én Gud, Allah, og Muhammed er hans profet)
2) bønnen (fem gange om dagen)
3) almisse
4) faste
5) valfart til Mekka

Islam er i dag verdens næststørste religion med cirka 1,6 milliarder muslimer fordelt over hele verden.

I islam findes to hovedretninger: sunni-, og Shiamuslimer. De to forgreninger opstod umiddelbart efter Mohammeds død i 632 e.Kr. som resultat af en uenighed om, hvem der skulle være profetens stedfortræder.

LÆS OGSÅ:Hvad er forskellen på sunni- og shiaislam?

Ortodokse jøder fejrer sabbat ved grædemuren i Jerusalem. Foto: Nils Meilvang
Picture of Hindu Goddess Kali. This photograph was taken during Kali Puja at Naihati, a town in West Bengal, India Foto: Piyal Kundu/Wikipedia.org
"Det er min opfattelse, at thaierne i praksis ikke skelner mellem buddhisme, visse hinduistisk træk, animisme og overtro", skriver virksomhedskonsulent Robert Kronberg. Foto: Foto:colourbox.com
Niels Grønkjær, kors, solnedgang, gud, overnaturlig Foto: .

Andre læser lige nu