Voxpop: Hvordan fejrer jødiske familier i Danmark pesach under coronakrisen?

Under normale omstændigheder er pesachfejringen en meget social højtid for jøder verden over, men i år er det anderledes. Blandt andre Jeppe, Emily og Daniel fortæller her nærmere om, hvordan de fejrer pesach under coronakrisen. Foto: Privatfotos

Ved pesach mindes man historierne om, hvordan jøderne blev befriet fra slaveriet i Egypten. Sædvanligvis samles familie og venner til et traditionelt måltid, men i år er det anderledes

Emily Rachel Kendelker Jakobsen
Fuldmægtig
Født 1993
Bosat i Aarhus

Hvad er det vigtigste i pesachfejringen?
De fortællinger, der knytter sig til vores højtider, handler næsten alle om, at vi er kede af det frygtelige, der er sket, og glade for det gode, der skal til at ske. Sådan kan man opsummere vores helligdage.

Det religiøse perspektiv i pesachfejringen er, at det jødiske folk bliver frit og ikke længere er slaver. Det mindes vi, og det fejrer vi. Det er en meget traditionsbundet højtid. Der er mange ritualer, som vi skal igennem. De 10 Bud gennemleves, ved at vi læser op af Haggadah, den jødiske påskefortælling, som er fortællingen om, hvordan jøderne blev frisat. Det tager mange timer at læse hele fortællingen op. Vi begynder oplæsningen klokken 17, og omkring klokken 22 er det tid til at spise hovedret. Vi læser et stykke af fortællingen på skift og på henholdsvis engelsk, dansk og hebraisk. Undervejs dypper vi fingrene i rødvinsglasset 10 gange og mindes de 10 plager. Indimellem læsningerne skal man drikke fire fulde glas rødvin og spise et særligt rituelt og symbolsk måltid, som serveres på den særlige seder-tallerken.

Det vigtige i pesachfejringen er at være sammen på denne måde og minde sig selv om, at man er jøde.

Hvordan påvirker coronapandemien pesachfejringen?
Vi kan i den her situation, hvor coronapandemien sætter begrænsninger, ikke mødes og fejre pesach. Vi plejer at fejre det i vores kernefamilie og sammen med vores jødiske venner, hvoraf nogle er venner, som jeg er vokset op med og betragter som familie. I år må vi fejre pesach hver især.

Hvad godt er der i at skulle fejre pesach på en anderledes måde?
Hvis jeg spørger min mor, så mener hun, at der ikke er noget godt i at skulle fejre pesach på den måde vi kommer til i år, for vi skal jo ikke mødes. Alligevel har vi aftalt, at vi hver især laver noget mad af den slags, vi har tradition for at spise, når vi fejrer pesach. Min kæreste og jeg laver lam og husker det lam, som Gud bad jøderne om at slagte i al hast, og vi forbereder at spise det usyrede brød matzah. Og så har vi aftalt at facetime med min familie, mens vi spiser. Vi vil måske synge et par rituelle sange og drikke rødvin. På den måde kan vi alligevel være sammen, selvom vi er hver for sig.

Jaffa Krasnik
Pensionist
Født 1951
Bosat i København

Hvad er det vigtigste i pesachfejringen?
Jeg kom til Danmark for 40 år siden. Pesach en af de bedste højtider i mit liv, og mange gode minder om pesachfejringer knytter sig til min barndom. Vi børn, vi piger, fik altid nye sandaler og ny kjole, og der var en helt særlig stemning omkring højtiden. Det glemmer man aldrig.

Det vigtigste ved højtiden er dog Haggadah-læsningen. Vi er en stor familie, og vi var i min barndom mange børn. Jeg husker, at vi skulle sove til middag på forskud, for læsningerne var, og er, lange. Så husker jeg, hvordan min bedstefar altid fortalte om udvandringen fra Egypten. Det er et specielt og et dyrebart minde for mig i dag. Det er også noget særligt, at man forud for pesachfejringen forbereder sig i flere uger. Forberedelserne gør en glad. I min barndom hjalp alle til med at gøre rent, male huset, banke madrasser og udskifte service og bestik. Vi havde fri tre uger før for at kunne forberede os.

Pesachfejringen skaber ens identitet som jøde og fejringen skaber fællesskab. Alle de ritualer, vi har, handler om at holde ulykker og ondt væk fra mennesker. Vi skal holde sammen, være gode ved hinanden og hjælpe hinanden. Pesachaften fortæller vi vores børn og børnebørn hvor vigtigt det er.

Hvordan påvirker coronapandemien pesachfejringen?
I år bliver første gang i mit liv, at pesach bliver anderledes. Det er meget svært, at vi ikke rent fysisk kan være sammen om forberedelserne. Det, at vi ikke kan mødes, påvirker os alle meget. Jeg har to døtre og fem børnebørn. Vi har talt meget om, hvordan vi gør i år. Vi har downloadet en app, så vi kan mødes digitalt. Vi har også lavet en prøve, så vi på forhånd ved, at det virker. På den måde kan vi være sammen, læse bønner, tænde lys, børnene kan læse, vi kan synge og vi skal selvfølgelig have fint tøj på og dække bord hver især. Vi laver også mad og stiller det foran dørene ved hinandens huse, for på den måde kan vi dele måltid. Det bliver godt.

Hvad godt er der i at skulle fejre pesach på en anderledes måde?
Det gode er, at vi med denne nye og anderledes måde at fejre pesach på alle sammen er med til at fortælle hinanden, at det godt kan lade sig gøre at fejre fælleskabet, selv under det umulige vilkår, at vi ikke rent fysisk kan mødes. Jeg ønsker for jøder, såvel som for kristne, en glædelig fejring af højtiden under de her omstændigheder. Vi mennesker, hvad end tro vi har, skal nok klare det. Intet kan tage vores integritet fra os.

Jeppe Lilholt
Skoleleder
Født 1975
Bosat i Nordsjælland

Hvad er det vigtigste i pesachfejringen?
Der er to elementer der er vigtige: den religiøse og den traditionelle. Det vigtige er selvfølgelig fortællingen om udvandringen, Haggadah, og ihukommelsen af denne, samt udførelsen af ritualerne omkring det. Vi skal blandt andet spise Matzah ”elendighedens brød” for at huske elendigheden. Som jøde deler vi altid denne fejring med familie, medjøder og medmennesker, og vi husker den proces, at vi udvandrede fra Egypten sammen. Vi var slaver i Egyptens land og der er en direkte forbindelse fra bordet i Nordsjælland, hvor vi fejrer højtiden til minde om Moses og Aron. Vi gennemlever, hvad Moses og Aron oplevede. Det er derfor også vigtigt, at vi har så mange mennesker med som muligt til at fejre højtiden. Vi kan, her i vores hjem, også godt lide at gøre fejringen så stor som mulig.

Hvordan påvirker coronapandemien pesachfejringen?
Da vi skulle til at etablere vores fælles hjem, så var det et stærkt ønske fra os begge, at vi skulle have en stor sederfest. Seder er pesachfejringens første helligdag. Vi følger reglerne, som de er overleveret gennem den rabbinske jødedom. Vi må derfor ikke bruge elektronik, og derfor kan vi heller ikke skype med andre i familien. Det bliver derfor helt anderledes i år. Vi bliver kun os fire, og det bliver meget atypisk for os. Vi er vant til at samle familie og venner og have et åbent og gæstfrit hjem, særligt denne aften.

Hvad godt er der i at skulle fejre pesach på en anderledes måde?
Det gode er, at vi ikke skal gøre så meget rent, og vi skal ikke lave så meget mad, og af de grunde har vi meget mere tid til at give børnene opmærksomhed. Vi har dette år nemlig kun os selv at tage hensyn til. Det gode er måske også at finde i afsavnet af familien. Det er så vigtigt for os at fejre pesach i fællesskab, og vigtigheden af fællesskabet bekræftes, måske netop i år, i afsavnet fællesskabet.

Daniel Hertz
Skrædder
Født i 1982
Bosat i Købehavn

Hvad er det vigtigste i pesachfejringen?
Det er fortællingen Haggadah, der handler om jødernes flugt fra Egypten. Fortællingen om hvordan jøderne blev befriet og fik De 10 Bud. Fortællingen handler dybest set om, hvad det betyder at være fri eller at blive frisat. Det er væsentligt at give denne fortælling og denne viden videre til næste generation. Hver eneste gang vi fejrer pesach, fortæller vi den historie og indholdet af den til hinanden. Højtidsfejringen er meget baseret på at være sammen med børn og familie og være en del af det større fællesskab. For mit vedkommende er det virkelig vigtigt at være sammen med andre jøder og fejre det.

Hvordan påvirker coronapandemien pesachfejringen?
Da en del af vores familie kommer fra Israel, hvor de, som mange andre lande, også er ramt af coronapandemien, så bliver det svært, da familien ikke kan samles. Det bliver særlig svært for de ældre familiemedlemmer, der må sidde alene og fejre alene. Det er trist. I vores familie overvejer vi at holde en en stor, digital pesachfejring. Vi lytter vi nøje til, hvad rabbinerne siger om at bruge digitale medier i forbindelse med højtiden, men vi tror også, at hver familie skal følge deres egne traditioner. Vores tradition er, at vi deler læsningerne mellem gæsterne og det kunne være interessant, hyggeligt og sjovt at prøve at dele pesachfejringen digitalt.

Hvad godt er der i at skulle fejre pesach på en anderledes måde?
Det ligger lidt i Haggadah-fortællingen, at vi kalder pesachfejringen og den første helligdag, sederaften, for en anderledes aften. Pesachfejringen må man da, om noget, i år kalde en anderledes aften. Om det nødvendigvis er en positiv ting, ja, det ved vi ikke endnu. Men temaet i højtidsfejringen er at blive befriet, og det giver da god mening netop i den her tid.

Foto: Privatfoto
Foto: Privatfoto
Foto: Privatfoto